Lider realizacji projektów farm wiatrowych
i czołowy wykonawca biogazowni w Polsce

W okresie 2008-2014,
moc zainstalowana w biogazowniach
w Polsce rosła rocznie o 46%

W Polsce funkcjonuje obecnie ok.300 biogazowni
o łącznej mocy ponad 200 MW

Pobierz prezentację
411MW
Łączna moc zrealizowanych projektów farm wiatrowych
12%
Udział w liczbie projektów biogazowni w Polsce
115
Zakończonych projektów mieszkaniowych
475tys. m²
Powierzchni użytkowej mieszkań zrealizowanych

Lądowe elektrownie wiatrowe

Realizacja projektów w formule „pod klucz”

Należymy do pionierów budowy farm wiatrowych w Polsce, zrealizowaliśmy projekty o łącznej mocy ponad 400MW (8% wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce).

Elektrownie biogazowe

Biogazownie

Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 7 projektów biogazowni.